Nezabúdajte na citáciu

Študent by mal mať na pamäti, že odbor, v rámci ktorého robí svoju diplomovú prácu, jeho oponent veľmi dobre ovláda a máva načítané takmer všetko, čo bolo o danej problematike uverejnené – preto pre neho nie je až taký problém identifikovať prístup niektorého zo svojich kolegov, hoci sa ho študent snaží vydávať za svoj ​​vlastný. Použitie neoznačených zdrojov potom máva veľmi neblahé dôsledky. Ako teda citovať zdroje tak, aby to nebolo v rozpore s autorským zákonom?
 

Záleží na individuálnych zvaklostech

Všeobecne možno využiť troch základných spôsobov citovania. Priebežné citovania pomocou číselných odkazov, citovaní v poznámkach pod čiarou, alebo citovania tzv. Harvardským systémom. V praxi vysokých škôl sú využívané všetky tri možnosti citovania, záleží len na ich individuálnych zvyklostiach – vždy sú študentovi k dispozícii určité metodiky, ako by mal robiť diplomovú prácu a ako by mala vyzerať, zahŕňajúce aj odporúčaný (či priamo striktne vyžadovaný) spôsob citovania, to znamená presnú aplikáciu týchto odporúčaní možno jedine odporučiť. Nech už je využitý ktorýkoľvek z troch spomínaných spôsobov citovania, bývajú citácie dvojakého typu – citácie priama a parafráza.